Over ons

Ons bedrijf is een zelfstandig assurantieadvies- en bemiddelingskantoor in het centrum van Tinte. Wij proberen een heldere scheiding te houden tussen advies en bemiddeling. Hier is onze dienstenwijzer. Wij denken u te kunnen verrassen met onze manier van denken en werken.

Kwaliteiten:

  • Wij zijn ingeschreven bij de AFM Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12007328.
  • Financieel Adviesbureau Dekker is een Erkend Hypotheekadvieskantoor (SEH).
  • Wij zijn ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 24342484.
  • Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Schouten International.
  • Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Kifid.
  • Wij conformeren ons aan de eisen die ons worden opgelegd uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  • Onze adviseurs zijn in het bezit van alle noodzakelijk diploma’s om te kunnen adviseren en bemiddelen in verzekeringen.
  • Onze adviseurs bekwamen zich in hun vak via permanente educatie (PE).

Wat zeggen klanten over ons: